„Én vagyok az út, az igazság és az élet.” – Jézus, a nem-dogmatikus eurázsiai belső ösvény mestere

Jézus mondta: „Én vagyok az út, az igazság és az élet.” 

Mit jelentenek szavai a nem-dogmatikus eurázsiai belső ösvény magyarázatában?
  Az általánosan elfogadott magyarázat szerint szavai azt jelentik, hogy ő, Jézus az út, az igazság és az élet. A nem-dogmatikus eurázsiai belső ösvény értelmezésében azonban ez az ő szavainak a kiforgatása. Ő nem azt mondta, hogy Jézus az út, az igazság és az élet. Ő azt mondta, hogy én vagyok az. És ezt szó szerint úgy is kell értenünk, hogy én vagyok. A nem-dogmatikus eurázsiai belső ösvény tanításaiban általánosan alkalmazott módszer, hogy a tanítás egyes szám első személyben íródott, és aki olvassa, az behelyettesíti önmagát az „én” szerepébe, így amit a tanítás mond, az olvasó közvetlenül magára vonatkoztatja. 

Jézus indiai ábrázolása


Jézus - ravennai mozaikkép

Jézus négy angyallal ábrázolva

Jézus szívéből árad a háromszínű fény

Jézus állítólagos sírja Kasmírban

Jézusról egyre többen tartják, hogy buddhista mester volt, Indiában, Kasmírban, Tibetben tanult, és így magával hozta a nem-dogmatikus eurázsiai belső ösvény tanításait. 

Ajánlott videók ezzel kapcsolatban:
Jesus Was a Buddhist Monk - BBC documentary

Jesus in Kashmir - Government of India, documentary

Tudnunk kell, hogy nem ő volt az első aki ezt tette. Már a klasszikus görög időkben eljöttek Keletről szkíta mesterek, akik hozták a tant. Pitagorasz mestere Abarisz (az Avar), emellett Toxarisz (a Tokhár) és Anaxarkisz (az Onogur) voltak a leghíresebbek. Asóka buddhista mestereket küldött többek között a görög, makedón, egyiptomi, szíriai uralkodókhoz. Nagy Sándor idejében Pyrrho hozta a buddhista tanítást Indiából. 
(kattints ide, ha többet akarsz megtudni a buddhista gondolkodás és a nyugati filozófia kapcsolatáról: https://csomakozpont.blogspot.com/2019/04/a-buddhista-gondolkodas-es-nyugati.html)
Abarisz

Asóka király


Ők a legismertebbek, azonban tudvalévő, hogy igen élénk kereskedelmi kapcsolatok működtek a Kelettel, és a kereskedőkkel szerzetese és tanítók is utaztak. A Vörös tengeren naponta pár hajó indult Indiába és vissza. A szárazföldi karavánok mindennaposak voltak Mezopotámián, Iránon, Perzsián át. Számos kutató szerint, szellemi tanulmányait Jézus a Kelet nagy spirituális központjaiban végezte, és ezzel a tudással felvértezve érkezett vissza hazájába, hogy segítse az embereket. 
  A tanításait hallgatva ő buddhista volt. De mivel hogy farizeusok magyarázták a tanításait, így hát farizeus tanítás lett belőle, mert nem értették a buddhizmus lényegét, és így az elferdült. Ő tehát azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És ez borzasztó fontos. Ez azt jelenti, hogy nekem kell megtalálnom a saját utamat, ami az én utam. Nekem kell megtalálnom a saját igazságomat, ami az én igazságom, mert az igazságot nem lehet megtanulni, eltanulni mástól. Hiába igazság neked, nekem nem igazság, csak ha én személyesen meggyőződöm róla.
  És ugyanígy történt az élet tekintetében is. Én vagyok az élet. Tehát meg kell találnom azt az életet, ami az én életem. Az emberek maguk mellett élnek. Mások életét éljük, vagy senkinek az életét éljük. El vagyunk idegenedve saját valóságunktól és saját életünktől. Olyan dolgokat csinálunk, hogy az észbontó, és azt hívjuk annak, hogy ez az én életem. Senki nem éli a saját életét, mindenki saját maga mellett él, mint egy árnyék.   Az ember este leül, és azt mondja, na, ma amit csináltam, az borzalmas, katasztrófa. Csupa olyan dolgokat csinálunk egész nap, amit nem kéne csinálnunk, és azt hívjuk a saját életünknek. Az ember ránéz utólag, és azt mondja, hogy hát ezt egy bolond ember csinálta, ezt nem én csináltam, nem vállalom, amit csináltam. Csupa ostobaságot csinálunk, teljes elánnal – és belénk van nevelve, hogy ez az élet. Csupa fölösleges ostoba hülyeséget csinálunk. 
  Egy norvég sráccal találkoztam Svédországban, művész volt, az Akadémiára járt. Ő mesélte, hogy hogyan lett ő művész. Most ne haragudjatok meg, nem én találtam ki, ő mondta. Úgy lett művész, hogy szerelmes lett, és eljött az esküvő napja, összegyűlt a násznép. Támadt neki egy látomása előző éjszaka: Azt látta a látomásában, hogy megy a rokonok sorfala között, kétoldalt állnak a rokonok, és ő ott megy nagyon szépen felöltözve, és a rokonok tapsolnak, tetszésüket nyilvánítják: „Jó amit csinálsz fiam”, és az út végén ott volt a saját koporsója. Nem lett esküvő, azt mondta nem vállalja. A rokonoknak él az ember? Nem a rokonoknak. A társadalomnak él az ember? Nem a társadalomnak. Az embernek meg kell találnia a saját életét – a saját életének él az ember. 
  Hát ezt mondta Jézus, pontosan ezt. Én vagyok az út. Meg kell találnom azt az utat, ami az én utam. Meg kell találnom azt az igazságot, ami az én igazságom. Azt az életet kell élnem, ami az én életem. Ezt mondta. Csak hát buddhista módon mondta, és nem farizeus módon. 


Tilopa - a Karma Kagyü vonal nagy vonaltartó jógija


tibeti szerzetesnő

 gyermek és felnőtt szerzetesek Tibetben

  Mindez a bizonyosságról szól. Ha meditációban az ember ezeket a dolgokat feldolgozza, akkor végül eljuthat a bizonyosságig, és az az övé lesz. Az az ő igazsága. Megtalálja saját útját. Azt mondja, hogy ez az én utam. EZ AZ ÉN UTAM, KÉSZ!!! És az én utam az nem a más útja. Azt mondjuk, hogy belső ösvény, igaz? A belső ösvény azt jelenti, hogy itt belül van, semmi köze a tiédhez, meg a tiédhez. Semmi köze – az az enyém, az én utam, megtaláltam az én utamat, az én igazságomat, és én a saját életemet élem.
   De ehhez kell a bizonyosság. Ha nincs bizonyosság, akkor a mások útját járjuk, a mások igazságát fogadjuk el, és a saját életünk mellett élünk. Ezt hívjuk úgy, hogy árnyékvilág vagy álvalóság, kamu valóság, hamis valóság, rászedés. És ki szed rá kit? Mi szedjük rá önmagunkat, mert nem vesszük a fáradságot, hogy megkeressük a bizonyosságot.


Városi jógik - Budapesten, a Karmapa Házban - Khenpo Tashi Rinpocse elvonulásán
(forrás: http://dharmaklub.blogspot.com/)

(A fenti szöveg Tiszteletreméltó Láma Csöpel szóbeli tanítása alapján került leírásra.)