A buddhizmus és az ősi magyar hagyományok találkozása (Látogatás Kassai Lajosnál)

Magyar buddhista közösségek látogatása Kassai Lajosnál
2019. május 21. Kaposmérő


Az alábbi cikk Csöpel Láma, Kassai Lajos, Cser Zoltán, Mireisz László és Kovács Imre Barna beszélgetéséből készült.
A találkozó lényege, hogy mi hozza közel egymáshoz a buddhista spiritualitást és a Kassai Lajos által képviselt ősi magyar hagyományt, virtust. Mára nagyon kevés tiszta forrásunk maradt a kereszténység előtti magyarságról, az általuk képviselt szellemiségről, vallásukról. De ha lenne, sem biztos, hogy értenénk, hiszen a mai emberekből hiányzik az a szintű szellemi nyitottság, melyet Buddha rögzített, egy közel 2500 év előtti szellemi, spirituális szint. Talán csak azok értik meg, akik maguk is a belső ösvényt gyakorolják. - Ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg Mireisz László a beszélgetést. 

Fontos látnunk, hogy a nagy Szkíta Birodalomból kiáradó embertömegek, sumérok, indek, hettiták, perzsák töltötték meg Európát. A magyarok, hunok képesek voltak olyan birodalmat létrehozni, ahol a spiritualitás és erő, a bölcsesség és az erkölcs képes volt egyesülni – szimbolikusan: ahol a sólyom emeli magasba a kardot.  E gondolatok után Mireisz László átadta Csöpel Lámának a szót. 

Taron most egy olyan szentély, erőközpont, kegyhely épül, ami jelenleg hazánkban nincs. Mára teljesen elfelejtettük megvilágosult mestereinket, szentjeinket, isteneinket. Nem teszünk nekik felajánlást, nem emlékezünk rájuk. Voltak népcsoportok, például a Rábaközben, akik ezt fenn tudták tartani, de többségében úgy teszünk, mintha ezek a megvilágosult mesterek nem is lennének. Pedig itt vannak, köztünk vannak, a lelkünkben vannak. És a tari Szkíta és Magyar Kultúra Kőrösi Csoma Sándor Központja az a hely lesz, ahol ezeknek az ősöknek, a megvilágosult mestereknek szolgálatot tehetünk. Hiszen tudunk róluk, ismerjük a nevüket, az élettörténetüket, tanításaikat. Szépmezőszárnya, Csinosomdrága, Fehérlófia, Bíró János és sokan mások - megtalálható az emlékük, életük, tanításuk a magyar mágikus mesékben, a tündérmesékben. És ahogy Buddha élete maga a tanítás - mert a saját példáján keresztül mutatta meg, hogy mindenkinek buddhatermészete van, hogy mindenki elérheti a megvilágosodást -, pontosan erről szólnak az ő üdvtörténeteik is. Ugyanerről szólnak a magyar mágikus mesék, illetve úgynevezett tündérmesék. Megvan bennük a tanítás, kiolvasható belőlük minden. És a most épülő tari központ az ő szent helyük lesz, szobrokkal, hogy kifejezhessük feléjük szolgálatainkat. - Így foglalta össze Láma Csöpel az épülő tari Központ jelentőségét.
(bővebb információkat itt lehet elolvasni az épülő Központról: https://csomakozpont.blogspot.com/2019/02/a-szkita-es-magyar-kultura-korosi-csoma.html)


Kassai Lajos birtokán lévő szentély bejárata

A hagyomány a szellem idő feletti jelenléte, a hagyomány mindig jelen van,  amikor azonban időnek alávetve vagyunk, akkor nem kapcsolódunk a hagyományhoz. A templomok többsége hasonlóan működik, és a most épülő Központ kiváló helyszínt biztosít a hagyományokhoz kapcsolódni, mert alkalmas lesz arra, hogy az ember ezt az idő felettiséget realizálja. 
   Az ősi magyar kultúrában a templomokat üdvháznak hívták (E szóból lett az édház, majd az egyház szavunk). És mi az üdv? Az időn és téren túli tudatállapot. 

Jelen korunk alap problémája a beszűkült komfort zóna, ahol nem lehet valódi eredményeket elérni -  ekként vélekedik Kassai Lajos
A Kárpát-medence a bölcsesség helye. Az itt élők, és ezt nyelvünk is mutatja, a mellérendelő nézetek szerint gyakorolnak. Nem a rang miatt tisztelünk valamit, hanem felismerjük, hogy tiszteletre méltó. Ezt a hozzáállást, hogy értelem alapon közelítjük meg a tanítást, nem szabad elveszítenünk. 

Hihetetlen módon lehet fejlődni akkor, hogy ha valaki a test-lélek-szellemnek e gyakorlatát felismeri. Az ösvény definíciója, hogy az ösvény a test-lélek-szellem összhangjával nyílik ki. Erről szól a nemes nyolcrétű ösvény. Buddha életének különböző aspektusai megmaradtak a Rábaközben, mint Buda királyfi. Valamint ebben a hagyományban írják le, hogy vannak a teremtő istenek és a kis istenek, akik más néven a szövetség istenek, akiket meg lehet hívni a szövetségre. - Cser Zoltán szavai így világítottak rá arra, hogy tehát a magyarok istenének volt története, de ha elfelejtjük, ha elalszik a nemzet, akkor őt már nem lehet megidézni. Má-Tün olyan nekünk, mint a tibetieknek Guru Rinpocse. Mindig itt van, segít, csak meg kell idézni. Má-Tün ugyanolyan megvilágosodott fejedelem volt, mint Guru Rinpocse. Amikor távozott, megkérték az akkori tudók, hogy vállalja ezt a szövetség szerepet. Ami azt jelenti, hogy rendkívüli tudás elérhető általa, hogyha vannak, akik el akarják azt érni.


Kassai Lajos íjász és lovasíjász bemutatót is tartott


Kovács Imre Barna elmondta, nem kell a történelmet túlzottan kutatni, mert az összes tanítás megvan, csak átnevezték gyermekmesének, az összes szertartás megvan, gyerekjátéknak hívják most, az összes jelkép megvan, úgy hívják őket, hogy népművészeti motívumok. A templom nem az a hely, ahol szertartások vannak, a templom egy olyan erő helye, ahova egyszerűen csak be kell menni, és ennek az erőnek a hatása érvényesül, és a többi szinte magától jön. A legjobb gyakorlat az, amikor a test, a lélek és a szellem együtt gyakorol. Lehet ez akár meditáció, vagy mozgás közben is lehet végezni. Ilyen alapokon nyugszik például a kalligráfia. 
   Ebben a Központban lesz lehetősége a buddhizmusnak és a hun hagyománynak az összetalálkozásra. A magyar hagyományban nem történt meg az, ami a védikus hagyományban megtörtént, hogy a reformerek megreformálták az eredeti tanítást. Itt és most ez ránk vár. Bizonyos értelemben feltámasztjuk a hagyományt, és meg is kell reformálnunk, hogy egyfajta buddhai mű végbemenjen.

A harcművészet egy harcos kaszt útja. A harcos útja a harci művészeteken keresztül teljesedik ki. Kassai Lajos ennek legtökéletesebb módját a lovasíjászatban találta meg. A harcos és a papi rétegnek megvan a saját útja. Az a jó, ha ezek az utak tiszták. És majd a megépülő Központtal kapcsolódunk azon a fajta spirituális szinten az őseinkhez, amit megépítünk, a Völgyben pedig a harcművészeteken keresztül. És ezek az utak kapcsolódnak.

Nagyon erős szellemi-kulturális forradalom előtt állunk. A Szkíta és Magyar Kultúra Kőrösi Csoma Sándor Központja által jön létre az összeköttetés a spirituális és harcos kaszt között. Ez a találkozó nagy pillanat volt, valami egészen nagy dolognak a kezdete.

A találkozót Láma Csöpel által vezetett tűzszertartással pecsételtük le. A szent tűzben elhamvadtak a megvalósítás akadályai, és felragyogott a résztvevők közösségének akaratából megnyitott út szakrális energiájának, az egyetemes jóságnak és bölcsességnek a fénye és melegsége.