Ébredés szelleme III. - Családi élet és közlekedésCSALÁDI ÉLET

Családunk a legközvetlenebb közösségünk, és ezért a gyakorlásunk első számú közege. Figyelmünket szegezzük a saját életünkre és azokra, akikért felelősséggel tartozunk! Ha mindig gyakorlatiasan bánunk a közvetlen környezetünkben élő lényekkel, nem esünk ködös általánosításokba, és nem építünk magunknak álomvilágot. Most rögtön lássunk hozzá, hogy a boldogság forrásaivá váljunk mindazoknak, akikkel nap mint nap találkozunk: a családtagjainknak, a barátainknak, a szomszédainknak – és önmagunknak!
Emlékezzünk rá, hogy minden minden családtagunk buddha természetű, azaz álruhás buddha. Viszonyuljunk hozzájuk ennek megfelelően, egész nap. Legyünk velük nyitottak, érezzünk irántuk tiszteletet, szeretetet, nagyrabecsülést. Mindig azt nézzük, mit tanulhatunk tőlük, és hogyan segíthetünk. Legyünk udvariasak, figyelmesek, előzékenyek, megértők, szeretetteljesek.
Együttlétünk során keltsük fel belső ragyogásunkat, alkalmazzuk az ébredés szellemét, és a küldés–fogadás gyakorlatát. Az ébredéskor átélt nyitottság és reggeli áldás segítségével elsajátított hozzáállás különösen alkalmas arra, hogy ráépítsük az egész családunkkal töltött napot. A nyitottság terében minden helyzet szellemi élménnyé olvad, mint a tengerbe hulló hópehely.
Amint reggel találkozunk családunkkal, vegyünk menedéket gondolatban mindannyiunk nevében, és érezzük, hogy részesülnek a Három Ékkő áldásában.
Tartsuk észben az ébredés szellemének indíttatását, és mondogassuk magunkban a négy mérhetetlen kívánságát:
Legyen boldog minden lény, és rendelkezzen a boldogság okával!
Legyen mentes a szenvedéstől és a szenvedés okától!
Sose váljon el a szenvedésen túli tiszta boldogságtól!
Nyugodjon a nagy egyenlőségben, amely mentes elfogultságtól, ragaszkodástól és ellenszenvtől!

Idézzük fel belső ragyogásunkat, érezzük, amint a szívünkből áradó gyógyító szeretet ragyogása megtisztítja családunkat és az összes lényt körülöttünk, mire mindenkiben kigyúl a belső ragyogás, és visszaragyognak ránk. Mondjuk közben magunkban az OM MANI PEME HUNG igéjét.
Végezhetjük a küldés–fogadás gyakorlatát is úgy, hogy szeretettel boldogságot kívánunk nekik, és együttérzéssel azt kívánjuk, hogy szabaduljanak meg minden bajuktól.

Élvezzük a találkozást szeretteinkkel!

A családban adódó nehézségeket tekintsük izgalmas kihívásnak, kellemetlen élményeinket pedig lehetőségnek a tiszta szemlélet és elengedés gyakorlására. Ha úgy érezzük, egy adott helyzetben csapdába estünk, sugalljuk magunknak a következő gondolatokat: „Sehol sem lennék szívesebben. Itt a legjobb nekem”. Ha elég meggyőződéssel ismételgetjük ezt, tágas természetünk előbb-utóbb megmutatkozik.
Lehetőség szerint tartsunk időnként rövid meditáció szüneteket – a cigaretta vagy kávészünet mintájára –, ilyenkor vonuljunk félre, lazítsunk, és végezzünk néhány percig sinét vagy lodzsongot.
Szenteljük magunkat minden lény jólétének és boldogulásának, de különösen azokkal törődjünk, akikkel találkozunk! Ez a szellemiség leglényege.
Ne feledjük: Csak egy lényeges időpont van – a most. Ez azért fontos, mert csakis most rendelkezhetünk önmagunk felett. A legfontosabb ember az, akivel éppen vagy, mert senki sem tudhatja, vajon találkoznak-e újra, vagy egyáltalán lesz-e még dolga valakivel. A legfontosabb törekvés pedig az, hogy jót tegyél vele, mivel az embert ebből az egyetlen célból küldték a világra.

Padampa Szangye mondta:

A családi élet olyan,
mint egy futó találkozás a vásárban.
Ne civakodjatok, emberek!


KÖZLEKEDÉS

A városban mindig sok-sok lény vesz körül bennünket, akár otthon vagyunk (ott vannak mindenütt, lakásunk falain kívül) akár az utcán, a munkában vagy a közlekedésben – emlékezzünk rá, hogy minden lény, akivel az utcán, metrón, villamoson, buszon találkozunk, buddha természetű, azaz álruhás buddha. Viszonyuljunk hozzájuk ennek megfelelően, egész nap. Legyünk velük visszafogottak, nyitottak, érezzünk irántuk tiszteletet, szeretetet, nagyrabecsülést. Mindig azt nézzük, mit tanulhatunk tőlük, és hogyan segíthetünk.
Amint kilépünk otthonunkból az utcára az emberek közé, vegyünk menedéket mindannyiunk nevében, és érezzük, hogy részesülnek a Három Ékkő áldásában. Tegyük ugyanezt, amikor felszállunk a villamosra, buszra, metróra, vonatra. Ha személyautóban ülünk, alkalmazzuk ezeket a gondolatokat a többi autóban és egyéb járműben utazókra, gyalogosokra. Legyünk udvariasak, figyelmesek, előzékenyek, megértők, szeretetteljesek.
Tartsuk észben az ébredés szellemének indíttatását, és mondogassuk magunkban a négy mérhetetlen kívánságát:
Legyen boldog minden lény, és rendelkezzen a boldogság okával!
Legyen mentes a szenvedéstől és a szenvedés okától!
Sose váljon el a szenvedésen túli tiszta boldogságtól!
Nyugodjon a nagy egyenlőségben, amely mentes elfogultságtól, ragaszkodástól és ellenszenvtől!

Bódhiszattva a metrón (francia kisfilm)

Idézzük fel belső ragyogásunkat, érezzük, amint a szívünkből áradó gyógyító szeretet ragyogása megtisztítja az összes lényt körülöttünk, mire mindenkiben kigyúl a belső ragyogás, és visszaragyognak ránk. Mondjuk közben magunkban az OM MANI PEME HUNG igéjét.
Végezhetjük a küldés–fogadás gyakorlatát is úgy, hogy szeretettel boldogságot kívánunk nekik, és együttérzéssel azt kívánjuk, hogy szabaduljanak meg minden bajuktól.
Ha balesetet látunk, mentőautó szirénáját halljuk, végezzük a küldés–fogadás gyakorlatát.