KÖNYVAJÁNLÓ! Kőrösi Csoma Sándor jelentősége új fényben


(Részlet a nemrég megjelent Kőrösi Csoma Sándor jelentősége új fényben c. könyvből)

Kőrösi szobája (Zangla) - Irimiás Balázs felvétele

Kőrösi Csoma Sándor feltárta a buddhizmus szellemisége felé vezető utat az európai műveltség válságát megélő, és megoldásért nagy érdeklődéssel a buddhizmus felé forduló kortárs nyugati tudós- és művészvilág számára, amely szinte megváltásként fogadta kutatása eredményeit. Ettől kezdve a buddhista szemlélet és gyakorlat egyre növekvő mértékben inspirálta a nyugati szellemiség és kultúra alakulását, és így hat mind a mai napig. Nagyon fontos eredmény volt számunkra eredetünk tisztázása, emellett azonban Kőrösi Csoma Sándor egyetemes kutatói eredménye az, hogy a tibeti, északi buddhizmus felé vezető kaput kitárta a Nyugat számára.
Most pedig szólaljon meg Kőrösi Csoma Sándor saját maga, idézzük fel indíttatását:
Elhatároztam, hogy elhagyom hazámat, s Keletre jövök, s ahogy csak lehet, biztosítván mindennapi kenyeremet, egész életemet oly tudományoknak szentelem, melyek a jövőben hasznára lehetnek az európai tudós világnak általában, és különös világot vethetnek bizonyos, még homályban lévő adatokra nemzetem történetében”.
Ez egy rendkívül koncentrált kijelentés Kőrösi Csoma részéről, amiben gyakorlatilag minden benne van. Nagyon fontos, hogy ezt megértsük, és ennek alapján helyre tegyük a Kőrösi Csomához való viszonyunkat.
Azt mondja tehát, hogy mindennapi megélhetésének biztosítására is csak annyi energiát szentel, amennyi ahhoz szükséges, hogy eredeti célját képes legyen beteljesíteni. Azt mondja: „…egész életemet oly tudományoknak szentelem, melyek a jövőben hasznára lehetnek az európai tudós világnak általában, s különös világot vethetnek bizonyos, még homályban lévő adatokra nemzetem történetében”.

Kőrösi útja Nagyenyedtől a Himalájáig

Kőrösi a magyarság eredetét, a magyarság rokonságát és eredeti hazáját, őshazáját kereste. Mit mond ő maga erről a fenti bekezdésben? „…világot vethetnek bizonyos, még homályban lévő adatokra nemzetem történetében”. Ő soha nem kételkedett abban, hogy a magyarok szkíta eredetűek. Csak azt mondta, hogy kutassuk ki a részleteket, a még homályban lévő dolgokat e téma körül. Nem bizonyítani akart, hiszen ismerte a valóságot, hanem ki akarta bontani azt a valóságot. Ez igen lényeges.

finnugorizmus nem magyar tudósoktól származik. Ezt az elméletet az Osztrák-Magyar Monarchiában az osztrákok kezdeményezték politikai okokból. Ezek az emberek nem ismerték a magyar nemzetet, a magyar szokásokat, a magyar habitust, temperamentumot, hagyományokat. Az egyedüli ismeretük az volt, hogy szótárban láttak magyar szavakat, majd fölfedeztek ehhez hasonló szavakat a finn és a lapp nyelvben, ezért elkezdték kutatni, és kitalálták a finnugor nyelvcsalád fogalmát. Ilyen „tudományos” spekulációra alapult az egész finnugor elmélet, melyet aztán átvettek bizonyos magyar tudósok is.

Sajnos manapság azt próbálják elhitetni velünk, hogy Kőrösi Csoma álmodozó volt. Ez nem így van. Kőrösi Csoma korának egyik legképzettebb tudósa volt a keletkutatás területén, és korának legképzettebb tudósaitól tanult. Tényleges, valódi tudással rendelkezett.

Ezt írja Csoma:
 „Így ér véget majd küldetésem, ha egyszer be tudom bizonyítani, hogy ellentétben a finn-magyar elmélet mellett kardoskodók megnyilatkozásaival, a magyar nép igenis Attila népe”.

Azt, hogy honnan származunk, mindenki tudta abban az időben, ám bejött egy kis zavar – nevezzük így –, és ezt tisztázandó Kőrösi Csoma Sándor anyagot szándékozott gyűjteni Ázsiában, amely anyag részletekkel szolgál ahhoz, hogy alátámassza ezt a szemléletet. Kutatásának célja tehát nem a magyarok eredetének megtalálása volt, hanem a magyarok eredetének részletes alátámasztása, kifejtése.

Láma Ngawang

Láma Ngawang, közösségünk megalapítója, aki nagyon tisztelte Kőrösi Csomát, a következőt mondta róla:
Amint az összes eddig élt tibeti ember közül kiemelkedik Milarepa a szent életű jógi alakja, úgy emelkedik ki az összes eddig élt magyar közül a szentéletű magyar bódhiszattva Kőrösi Csoma Sándor alakja”.

              Milarepa

Azt mondta nekünk Láma Ngawang Rinpocse. Hogy ki volt Milarepa? Milarepa egy olyan név, amit minden tibeti ismer, szeret, imád, büszke rá. Hasonlóképpen, Kőrösi Csoma Sándor az, aki megtestesíti a magyar lelket és mindent, amire büszkék lehetünk mi magyarok. Ma még, ha eszünkben jut a magyarság, sok mindenre gondolunk, de Kőrösi Csoma Sándor sajnos nem jut eszünkbe. Mostantól legyen másképp, jusson először eszünkbe Kőrösi Csoma Sándor, ahogy a tibetieknek eszébe jut Milarepa.

Életének további részleteit elolvashatod a weblapunkon megtalálható Olvasnivalók között, itt: https://buddha-tar.hu/media/digitalis-konyvek/