Megnyílni a valóság gazdagsága felé

Azt mondjuk, a Nap a felhők mögött van, ám a valóságban nem a Nap, hanem a város van a felhők mögött, ahonnan a Napot nézzük. Ha megértenénk, hogy a Nap sosincs a felhők mögött, teljesen másképp látnánk az egész dolgot.
– Trungpa Rinpocse


Mindannyiunknak vannak tapasztalatai arról, hogy elménkben erős szokások uralkodnak. Nem kell külön gondot fordítanunk arra, hogy gondolataink szertelenül csapongjanak, vagy a bosszúság, harag, sértődöttség, vágy egy pillanat alatt fellobbanjon és úrrá legyen rajtunk, és érzelmeink hatása alatt az életünk kihívásaira önkéntelenül is keménységgel, erőszakkal, sértett önérzettel válaszoljunk. Sokan azt gondolják, ez természetes, azonban elménk jelenlegi zűrzavara, zavaros szokásaival és elvadultságával nem természetszerűleg alakult ki, hanem a mi munkánk eredménye.
Azt mutatja, hogy ilyen módon képeztük az elménket. Arra neveltük eddig, hogy a zűrzavar uralkodjon benne, ehhez szoktunk hozzá, így ez már magától megy, mert annyira jól képzettek vagyunk ezen a téren. Ám ezek is csak szokások, az elme elvadult szokásai, amelyeket mi építettünk föl.

A kényszerű lét köre  - belsejében a három méreg kavargása
(a madár a vágyakat, ragaszkodást, a kígyó a haragot, gyűlöletet, a disznó pedig nem-tudást jelképezi)


Ez is csak azt mutatja, hogy az elmében föl lehet építeni szokásokat. A már fölépített szokásokat pedig meg lehet változtatni. Ehhez megvan a gyakorlati módszer, amely nagyon egyszerű: először keressük meg életünkben a fontos dolgokat, életünk és világunk sarokköveit, és azokkal foglalkozzunk. Jelenleg, a kuszaság állapotában, nem látjuk tisztán, mi a fontos és mi a jelentéktelen, illetve folyamatosan összekeverjük ezeket. A szúnyogból elefántot csinálunk, apró-cseprő dolgokat fölfújunk, s ugyanakkor a fontos dolgok rejtve maradnak előttünk. Nincs realisztikus, valóságközeli értékrendünk. Nem látjuk az elménk – s így életünk – valós értékeit, ezért az érzelmeink hatása alatt fölnagyítunk lényegtelen dolgokat, és minden erőnket azokra pazaroljuk. Képesek vagyunk egész életünket ilyen elhibázott célokra szánni, minden munkánkat ilyen célokra fordítani, miközben észre sem vesszük, hogy méltatlan hiábavalóságokért küzdünk.

Dalai Láma

Amikor a Dalai Lámát megkérdezték, mi az, amit leginkább meglepőnek tart az emberiséggel kapcsolatban, ezt válaszolta:

„Legmeglepőbb maga az ember. Feláldozza az egészségét, hogy pénzt keressen, aztán feláldozza a pénzét, hogy visszanyerje az egészségét. És mivel olyan izgatott a jövőjével kapcsolatban, hogy elfelejti élvezni a jelent, az eredmény az, hogy nem él sem a jelenben, sem a jövőben – úgy él, mintha sose halna meg, és aztán úgy hal meg, hogy soha nem is élt igazán.”

Meg kell keresnünk az igazán fontos dolgokat, hogy létünk alapvető értékeit formába önthessük. Ősi hagyományunk e munkánkban nyújthat egyedülálló segítséget. Tanításai rávezetnek bennünket, hogyan nyílhatunk meg a mindig jelenlévő és elérhető valóság kimeríthetetlen gazdagsága felé, amire életünk és világunk a jelen minden adott pillanatában a lehetőségek végtelen kavalkádját kínálja fel nekünk.


Istennő mítikus, csavart testű, szárnyas állatok
között – szkíta aranyékszer – Közép-Ázsia