Láma Ngawang, a szkíta-hun szellemiség hordozója
Azok, akik a lényegtelent lényegesnek tartják, és a lényegest lényegtelennek, 
sosem érik el a lényegest, mivel a téves szándékok világában élnek.

– Buddha


Láma Ngawang


Tibetiek, az ősi szkíta-hun szellemiség fenntartói

Láma Ngawang tibeti volt. A tibetiek az eurázsiai szkíta-hun övezet népei közé tartoznak, és a mai napig fenntartják az ősi szkíta-hun szellemiséget és kultúrát, leszámítva a legújabban tapasztalható, főleg Kínán át érkező materialista ráhatást. Tibet hatalmas területein ma is folytatják az ősi szkíta-hun típusú rideg állattenyésztést, nomád, legelőváltó módon. Az ehhez tartozó életmód, valamint szellemi és tárgyi kultúra mellett a tibetiek ma is gyakorolják az Eurázsiát ősidők óta meghatározó szellemi ösvényt, amelyet már a régmúlt homályába vesző, európai fogalmak szerint történelem előtti időkben élt megvilágosult mesterek is tanítottak. Ennek a szellemi útnak a közvetlen folytatása napjainkban a bön és a buddhizmus.

Nomád állattenyésztés TibetbenA bön eredete és kiterjedése

A hagyományos bönpo források szerint a bön eredete az európai történetírás kereteit messze meghaladó ősi idők távolába vezethető vissza. Alapjait a 19 000 évvel ezelőtt Közép-Ázsiában, a mai Tadzsikisztán–Afganisztán–Pakisztán területén létezett Olmo Lungring birodalomban élt megvilágosult mester, Tönpa Senrab Buddha fektette le tanításaiban. A bön ma is töretlen, élő szent hagyománya szerint e szellemiség Ázsia nagy kultúráinak kialakulásában meghatározó szerepet játszott. Szentirataiban és szájhagyományában pontos adatokat őriz arról, hogy e belső ösvény hogyan terjedt el az évezredek folyamán Eurázsia különböző területein, és tanításai hogyan váltak a különböző kultúrák alapjává Eurázsia szívében és peremterületein. Ezt a hatalmas területet, mely a Kárpát-medencétől Közép- és Belső-Ázsián át a Csendes Óceánig terjed, ősidők óta szkíta-hun népek és birodalmak uralják, melyek történelem előtti korok óta meghatározó befolyást gyakorolnak a hatalmas eurázsiai földrész peremterületein elhelyezkedő műveltségekre Kínától–Indiáig, Délkelet-Ázsiától–Iránig és Mezopotámiától–a Földközi tenger medencéjéig, valamint Nyugat-Európáig.

Tönpa Senrab Miwo

Tönpa Senrab Helmut-Hoffmann könyvéből

Olmo Lungring


Buddhizmus a másik nagy szellemi hagyomány

Eurázsia másik nagy ősi szellemi hagyománya a buddhizmus, amely a Szkíta Bölcs Buddha tanítása, és 2500 év óta ugyancsak alapvető meghatározó szellemi erő Eurázsiában. A buddhista hagyomány elmondja, hogy a Szkíta Bölcs Buddha nem az első volt a Földünkön megjelenő megvilágosult mesterek hosszú sorában, hanem többen is megelőzték őt, megvilágosult mesterek már a távoli történelem előtti korokban is éltek Földünkön, tíz- és százezer, sőt millió évekkel ezelőtt. Ma is őriznek tanításokat és ereklyéket a régmúlt korok megvilágosultjaitól. A bönpo és a buddhista szellemi út igen közel áll egymáshoz, sokan azt tartják, a bön a buddhizmusnak egy korábbi hagyománya, amely egy előző kor buddhájától ered. Őszentsége a Dalai Láma ezért hivatalosan is elismerte a tibeti buddhizmus négy fő iskolája mellett, mint Tibet ötödik, fontos, hiteles szellemi hagyományát. Ezért a tibeti bön és buddhizmus tanulmányozása nagy segítségünkre lehet, amikor az ősi szkíta-hun szellemiség és kultúra feltárását végezzük.

Buddhista kolostor Ladakhban


Láma Ngawang az eurázsiai szellemi örökség átadója

Láma Ngawang Rinpocse nomád állattenyésztő, drokpa családban született Tibetben. Ez az ősi életmód nyomta rá bélyegét egész életére. Eredeti szkíta-hun szemléletét és gondolkodását nem veszítette el európai tartózkodásának hosszú évtizedei alatt sem. Gyermekkorában és ifjúságában maga is a pásztorok életét élte, és sókaravánokban is dolgozott. Minden ízében az ősi eurázsiai szkíta-hun kultúra hordozója volt. Később a Buddha által tanított Belső Ösvényre lépett, melynek lényegét életében megvalósította. Buddha maga is szkíta nemzetség sarja volt. Tanításait az ősi eurázsiai szellemiségre építette, annak mélységes, időtlen bölcsességébe lehelt új életet, a saját megvilágosodásában nyert egyetemes felismerései erejével. Láma Ngawang Rinpocse személyében így elválaszthatatlan egységben testesült meg eurázsiai örökségünk életmódja és legbenső lényege. Ezt adta át nekünk.

Láma Ngawang szülőföldjén Tibetben

Láma Ngawang Taron