Egyensúlyban élni a természettel és önmagunkkal

Azok vagyunk, amit gondolunk.
Mindaz, ami vagyunk, a gondolatainkkal jön létre.
Gondolatainkkal teremtjük a világot.
– Buddha a Szkíta Bölcs

Sákjamuni Buddha, a Szkíta Bölcs


1. Indiában, Nepálban, Tibetben, Kínában járva, csak elvétve lehet olyan emberrel találkozni, aki egyáltalán hallotta a Biblia nevét, nem beszélve arról, hogy bármi ismerete lenne annak tartalmáról. Ez megmutatja, hogy léteznek hatalmas népek és fejlett kultúrák, amelyek a keresztény ideológiától teljesen függetlenül fejlődtek ki, s az európai gondolkozás alapjául szolgáló dogmák és tanok teljesen ismeretlenek előttük.

Kathmandu, Nepál, Swayambunath - Nagyon régi vallási helyszín és buddhista komplexumikonikus sztúpával, templomokkal és szentéllyel


Yinghong, Yunnan - Kínai buddhista kolostor

India, Batu-barlangok – hindu szentély

2. Ugyanezen földrésznyi országokban, melyek területe, múltja és népessége mellett eltörpül Európáé, még a nyugati materializmus vívmányait hétköznapi szinten használó emberek többségére is jellemző, hogy még csak nem is hallottak Európáról, és a nyugati életstílust is Amerikához és Hongkonghoz kapcsolják – igaz, hogy az indiaiak Angliáról is tudnak, de nem igen tudják, hogy Anglia mellett létezik Európa is.

Nomád életet élő amdo-i nő két gyerekével (Tibet)

Jakok Ladakhban – a tibeti nomádok főleg állattenyészttésel foglalkoznak

3. Pillantást vetve Eurázsia térképére, láthatjuk, hogy Nyugat-Európa, a „világtörténelem”-nek kikiáltott, saját nemzeti ideológiájukat író nagy nemzeteivel egyetemben, csak egy parányi nyúlvány, egy félsziget az óriás földrész távoli csücskén, és néhány száz éves múltra visszatekintő civilizációja össze sem mérhető Ázsia kultúráinak százezer évek távlatára építő töretlen hagyományaival.4. Létezik egy egész Eurázsián átívelő hatalmas terület, amely ősidők óta, egész a mai napig a szkíta-hun népek, illetve utódnépek hazája. Ez a terület a Kárpát-medencétől a Csendes Óceánig terjed. E népek alapvető meghatározó hatást gyakorolnak beláthatatlan idők óta az egész kontinensre, sőt az egész világra, mind a kultúra, mind a civilizáció területén, sőt, ami ennél sokkal fontosabb, a szellemiség területén is. Az ősi eurázsiai szkíta-hun szellemiség ma is elevenen él, és napjainkban újra felmérhetetlen, mélységes megtermékenyítő befolyást fejt ki egész világunkra.

Tibeti Újévi Ünnepség

Bátran levetkőzhetjük tehát az európai szemléletünk egyedüli érvényességének a tudatát, és megnyithatjuk elménket más, magasan fejlett gondolkodásmódok felé. Talán még sosem volt Európa számára ilyen elérhető közelségben az ősi eurázsiai bölcsesség, talán még sosem volt Európa ilyen felkészült e bölcsesség befogadására, és talán még sosem volt Európának ilyen nagy szüksége arra a tudásra, amely történelem előtti korok óta fennálló folytonossággal bizonyítja, hogy lehetséges bolygónkon egyensúlyban élni a természettel és önmagunkkal.

Vészak – Buddha egyik nagy ünnepe (Burma)