Megvilágosodott szkíta társadalom

Hérodotosz (élt: i. e. 484-425)Hérodotosz írja a szkíták egy különleges szentéletű népéről, az argippaeanokról: 

„Az argippaeanok magas hegyek lábánál élnek. A férfiak és a nők egyaránt kopaszok, lapos orrúak és hosszú állúak. Saját nyelvükön beszélnek. Úgy öltözködnek, mint a szkíták. Egy bizonyos fa gyümölcsének a sűrű, fekete levét isszák, olykor tejjel keverve is. A gyümölcs préselésénél maradt sűrűjéből lepényt készítenek, melyet hús helyett fogyasztanak, mert hazájukban kevés juhot tartanak.

Szkíta viselet

Szkíta herceg aranydíszes öltözetben - Isszik, Belső-Ázsia, i. e. V-IV. század

Fa alatt laknak, melyet télire vastag fehér nemezzel borítanak körül, ám nyáron ezt a nemez borítást leszedik (az indián wigwam párhuzama, a jurta egyszerűbb alakja, mely használatát a szkítáknál, hunoknál, mongoloknál és a szibériai népeknél is ismerjük – a ford. jegyzete).

Szibériai wigwam

Senki sem bántja ezt a népet, mert szentnek tartják őket. Semmilyen fegyverük sincs. Ha szomszédaik összevesznek, ők megoldják a viszályt, és ha valaki hozzájuk menekül, menedéket élvez minden bántalomtól. E kopasz emberek azt mondják, a szomszédos sziklás hegyekben élőknek olyan a lábuk, mint a kecskéé (a kecske jó hegymászó), a hegyen túl pedig olyan népek laknak, akik az év felét alvással töltik (ez utalás lehet olyan népekre, mint a Ladakban és Zanszkárban élők, akik a rendkívül hideg hosszú telet ma is föld alatti pincékben, vermekben töltik – a ford. jegyzete). A kopasz emberektől keletre az Isszedoniánok (wu-szunok) laknak, míg az északi területek ismeretlenek előttünk.”

Sokan az argippaeanokat a Volgánál élő kalmükök őseinek tartják, Byung-mo Kim, koreai történész viszont ezt írja róluk:

„A kopasz argippaeanok a mai Pazyrikban éltek, az Altáj hegység magasföldjein. A Pazyrikban feltárt későbbi szkíta kultúra utolsó leletei az i. e. III. századból valók. Ebben az időben a buddhizmus terjedt világszerte. Ezért jutottam a feltevésre, hogy az argippaeanok buddhista szerzetesek és szerzetesnők lehettek. Lehetséges, hogy a szkíták elvitték a hírt az Altáj régióból a puszta nomádjaihoz, akik közvetítésével aztán eljutott a Fekete tengerhez, ahol Hérodotosz élt.”[1]

Tibeti szerzetesnők jelen korunkban

Térkép Hérodotosz szerint (i. e. 450)

Hérodotosz e fontos feljegyzése egy megvilágosult, szent, békés, erőszakmentes társadalomban élő szkíta népről tudósít bennünket. Leírása alátámasztja a buddhista és a bön hagyományokban őrzött közép- illetve belső-ázsiai megvilágosult birodalmak – Olmo Lungring, Sambala, Orgyen – egykori valóságos létezését. E birodalmakról azt tartják, hogy az egész népük elérte a megvilágosodást.

Maitréja Bódhiszattva – szkíta kusán művészet, Gandhara, Közép-Ázsia – A Szkíta Bölcs Buddha és a bódhiszattvák első ábrázolásai a szkíta Kusán Birodalom művészetében születtek. A buddhista tan a szkíta-hun népek által lakott Közép- és Belső-Ázsiában gyorsan elterjedt, és több mint évezredes virágzása alatt a szkíta-hun mesterek vitték tovább keletre

A buddhista tan pártfogói – szkíta előkelők díszes brokát öltözetben – falfestmény buddhista barlangtemplomban – Kizil, Belső-Ázsia – A tanítások nagyszámú támogatóra leltek Közép- és Belső-Ázsiában, így a szerzetesek hamarosan hatalmas buddhista közösségeket alapítottak Turfán, Kucsá, Kasgár, Khotán virágzó műveltségű gazdag városaiban és másutt. Az elkövetkező évszázadokban hatalmas kolostorvárosok épültek, amelyek mára fennmaradt fenséges romjai, számtalan sziklába vájt, gazdagon díszített temploma, valamint a nagy magyar tudós Stein Aurél és mások által felfedezett óriási számú szent könyve a buddhizmus legmagasabb szintű műveltségéről és művészetéről tanúskodik. – Kucsá közelében, Kizilben, több mint háromszáz buddhista templom épült.

[1]              Byung-mo Kim, Chairman, Korea Institute of Heritage “Geography” is the Father of History
                http://english.historyfoundation.or.kr/data/Newsletterlist/1004_eng/sub01.html