A szent világ a szkíták ősi hagyományában


3 dimenziós Kálacsakra mandala – a mandala a megvilágosult tudat tiszta világa

A világ szentségének megtapasztalása egyet jelent a számtalan jelenségben tükröződő őseredeti bölcsesség felismerésével. Ez a bölcsesség egyszerre ősi és ifjú, és sosem szennyezhetik be vagy gyöngíthetik meg a világ átmeneti bajai. – Csögyam Trungpa

Buddha, a szkíta őstudás megújítója

A tibetiek az ősi szkíta hagyomány letéteményesei

Geszár Király
Geszár az egyetemes megvilágosult harcos, aki legyőzi a materializmus negatív urait, és véget vet azok pusztító mesterkedéseinek. Guru Rinpocse jelenésteste, hús-vér testet öltése. Azért jött el a Földre, hogy a belső ösvényt és annak gyakorlóit támadó és akadályozó negatív erőktől megtisztítsa a világot, és elűzze a tiszta nem-dogmatikus belső ösvény útjából az akadályokat.
Az eurázsiai nagy szkíta-hun hőseposz tibeti változata a gonosz felett győzedelmes Geszár király eposza.
A képeken láthatók a Geszár eposz ünnepi előadásának szereplői Tibetben.


A természetközeli műveltségű szkíta népek a megvilágosult társadalmat építették. Feljegyzések tanúsítják, hogy ebben több helyütt teljes sikerrel is jártak, úgymint például a közép-ázsiai Sambala és Orgyen országaiban, ahol a hagyomány szerint az ország egész népe elérte a megvilágosodást. A megvilágosodás elérését szolgálta a világ szentségének szemlélete, amely kiterjedt mind a környezetre, mind a benne élő összes lényre. Szent volt számukra ég-föld, Nap-Hold-csillagok, hegy-völgy, erdő-mező, fű-fa-virág, tó, forrás, folyó, berek, liget, s emellett a természet tele volt különleges szent erőhelyekkel, melyek közül sok ma is ismert. De szentek voltak az állatok is, melyek rendkívüli erőikkel segítették az embert. A megvilágosodás útjának részét alkotta az idő és annak minden eleme, ezt fejezte ki a napi élet és az ünnepek rendje.

Kőre vésett mantrák és szent szövegek

Zempléni fejedelmi csésze -
Formavilága a szkíta-magyar jelképrendszerre jellemző ősi hitvilágot ábrázol,
jelen esetben azéletfát, tudásfát vagy másnéven istenfát.

Nagyszentmiklósi avar aranykincs - bikafejes csanak – koponyacsésze alakú aranytál

Szent volt, és istenek lakóhelye az ember teste, lelke, szelleme, elméje is. Bensőjében istenségek laktak csodás palotákban. A szkíta ember minden tevékenységéhez, alkotó, termelő munkájához a megvilágosultaktól kapott tudást használta, így a világ szentségének felismerését szolgálta minden alkotása, úgymint az egész társadalom felépítése, rendje és működése, a törvények, a közösségi élet és az egyén életének-halálának minden eseményére vonatkozó szokás és szertartás, a házasságok és rokonságok kialakítása, a városok, falvak, sőt az egyes porták és a sátor- illetve házbelsők elrendezése és szertartásos szerepe is.


Hun sátortábor

Mongolok szertartásra gyülekeznek jurtatáborban

Mongol sátorkolostor hatalmas sátortemplomokkal és lakójurtákkal


A tudományok és a művészetek isteni eredete

Őseink a tudományokat és a művészeteket is a megvilágosultaktól kapták, akik amellett, hogy a tudást átadták, megadták a módszereket és a kulcsokat is ahhoz, hogy a folyamatos kapcsolatot fenntarthassák velük, így az ember élvezhette segítségüket és védelmüket, amíg a maga részéről a szent köteléket megtartotta. A földműveléshez és egyéb fontos munkákhoz az isteni útmutatás mellett eszközöket, sőt háziállatokat is kapott az égiektől, akikről ugyanakkor tudta, hogy nem valami távoli mennyországban, hanem saját bensőjének tiszta bölcsesség-erőterében laknak.

A szellemiség mellett a buddhizmus művészete is a szkíta kusán műveltségben
öltötte fel későbbi, és a mai napig jellemző alakját. Hozzá fűződik a
gandhara művészeti stílus felvirágzása, amely mind a mai napig meghatározó
hatást gyakorol a buddhista világ művészetére.

A csángó asszony egy napja –
Egyszerű tanítások a teljes életet élt régiekről Petrás Máriától (VIDEÓ)