Thomas McEvilley: Az ókori gondolkodás alakulása (VIDEÓ)

Thomas McEvilley: 
Az ókori gondolkodás alakulása

Görög és indiai filozófiai összehasonlító tanulmányok

Thomas Mcvilley, amerikai író és művészettörténész évtizedes kutatásainak hiánypótló összegzése jelent meg a keleti és nyugati civilizációk kialakulásáról. 

Revelatív munkája szakavatott módon mutatja be a két kultúra összefonódásait 
az ókori Mezopotámia civilizatórikus olvasztótégelyében. 

Alapos művészettörténeti és filozófiatörténeti hivatkozásokon keresztül, érdekfeszítő részletességgel vezeti le a két civilizáció nem kettősségét, tehát lényegében azt, hogy ugyanazon tőröl fakadnak, valamint annak okait, hogy a "mainstream" történetírásban miért maradtak fent - tévesen - kettősségként. 

A kutatásait összefoglaló elbeszélését, roppant izgalmas modern kori és egészen aktuális történeti hivatkozásokkal és szimbólumokkal teszi még érzékletesebbé.