Humorérzék – Tanítások a magyar mesékben II. rész

Humorérzék
A gyakorlás ösvényén nélkülözhetetlen a humorérzék. A valódi humorérzék alapja az a képesség, hogy ugyanazt a dolgot egyszerre több nézőpontból látjuk, és észrevesszük, hogy ami az egyik oldalról nézve nem igaz, igaz lehet egy másik szempontból, mivel maguk a dolgok és élethelyzetek a valóságban nem korlátozzák a róluk alkotott képzeteinket. A nyitott, rugalmas, játékos elme könnyedén feltalálja magát, és megtalálja a megoldást még olyan helyzetekben is, amelyek a merev, görcsös elme számára kilátástalannak látszanak.


Szarvasok – bronzcsat – a jelenetben garuda arc rejtőzködik – i. e. 6–1. század, Ordosz, Hunország, Belső-Mongólia

A pecséteken gyakran két, szimmetrikusan elrendezett állat, ember vagy növényi minta jelenik meg, amely „belenézés” után váratlanul egy más képet is megmutat, egy rejtett arcot, amelyet fel kell fedezni, mert nem önmagában, külön van megformázva, hanem a többi minta elemeiből, illetve a minták között lévő üres térből áll össze.

Garuda, a madarak királya Tibetben

Ezt példázza következő mesénk:

A DOHÁNY NEVE
Magyar mese

A GONOSZ ELMENT egy szegény emberhez.
 Te, szegény ember!  Vitt neki egy szál dohányt.  Ezt neveld meg  azt mondja , de ahogy megneveled, ha nem fogod tudni a nevét, hát halál a fejedre.
Hát nem tudta kitalálni, hogy micsoda az. Megnőtt a dohány, jól plántálta. Oda lyukadt ki, idő volt rá tűzve, hogy mikor jön, s ha ki nem mondja, halál a fején. Hát ő csak nem tudta. De az idő meg közeledett. Nagy bánatnak adta a fejét.
 Nekem végem lesz, meg kell halni.
Felesége kérdezi tőle:
 Te ember, mi lelt téged, étel nem kell, se semmi?
Restellte is, de végül is elmondja neki:
 Hallod  azt mondja , így meg így áll a dolog. Nemsokára jön az a gonosz. Így meg így hagyta, ha nem tudom megmondani a nevét annak a növénynek, halál a fejemre. Hát mitévő legyek, hová tekeredjek?
 Hát csak az a baj? Nem tudtad előbb mondani? Magadat ennyire vesztegetted, miért nem mondtad nékem előbb. Majd segítek én rajta. Mikorra van a terminus?
 Erre meg erre az időre.
 Na nem baj. Hozzál egy szekér jó földet az udvarra, és azt csináld meg híg sárral.
Arra az időre, mikorra a gonosz jött, az asszony levetkőzött anyaszült meztelenre, és belehengergőzött abba a sárba. Dunyhát kihozatta az urával.
 Hallod, drágább vagy, mint az a dunyha. Eresszél csak ki abból a tollából.
Belehengergőzött azon sárosan. Nem ismerte meg senki, még a gonosz se tudta kicsoda.
Elérkezik a gonosz. Akkorra meg az asszony készen van, beleragadt a toll a sárba. Csak hozzáfogott négykézláb menni a növényhez. A gonosz meg nézi, mi lehet az? Mikor közel van hozzá, hozzáfogott vergődni, csápolni. Azt mondja az embernek a gonosz:
- Eredj már, mert elgázolja a dohányt!
Hát ő kimondta. Elment a gonosz szégyenkezve. Így maradt meg a szegény ember élete.

Életfa madarakkal, rejtett istennővel  keresztszemes hímzésminta  
Erdély, Magyarország
A szöveg Láma Csöpel: Igazmondó tükör c. könyvéből származik.

A könyv megvásárolható a Karmapa Házban, Taron az ajándékboltban vagy a dharmakonyvek.hu webshopon keresztül itt: https://dharmakonyvek.hu/magyar-hagyomany/mesek/igazmondo-tukor.html