AZ ELME ENERGIAMEZEJE – Tudat-test energiamező II. rész

 16. Karmapa Rangjung Rigpe Dorje - Fekete Korona Szertartás alatt készült fotó


A durva-érzéki észlelés szintje
A természetközeli műveltségek szempontjából – mint például a Buddha által tanított Belső Ösvény szerint – a newtoni mechanikus világkép pusztán a zavaros elme durva-érzéki észlelésének a szintje, amelyből hiányzik a holisztikus bölcsességtudat által megtapasztalt teljesség szemlélete. Ez tehát az a szint, amelyen az ember a világ természetéről alkotott téveszmék kusza szövevényét hiszi valóságnak, és ebből fakadóan örök elégedetlenséget, csalódottságot és véghetetlen szenvedést tapasztal. A Belső Ösvény ezt hívja a kényszerű lét körének (szanszkrit: szamszára), a zavaros elme szenvedéssel teli állapotának, és kitűzött feladata nem más, mint megmutatni az utat, amely ebből kivezet.
  A Belső Ösvény tanításai elmondják, hogy a zavaros elme durva-érzéki észlelésének a szintje nem az egyetlen lehetőségünk. Ez a fajta tapasztalás csak az elme összezavarodott üzemmódján alapul. Ez az üzemmód alapjában nagyon hasonlít az elme álombeli működéséhez. Az álomban az elménkben belülről felmerülő jelenségeket vetítjük ki, és ezeket hisszük valóságnak. Érzelmileg és gondolatilag úgy viszonyulunk hozzájuk, mintha szilárd, tőlünk függetlenül létező valósággal rendelkeznének. Ha például azt álmodjuk, hogy egy vérszomjas tigris üldöz minket, rémült kétségbeesést érzünk, és életre-halálra menekülünk. Miután azonban felébredtünk belátjuk, hogy csak az elménk játszott velünk, és szenvedésünket álmunkban annak köszönhettük, hogy valósnak hittünk valamit, ami nem volt az. A tanítások elmondják: az elménk zavaros üzemmódjában ehhez hasonló természetű tévedések okozzák a szenvedést az ébrenléti állapotban is, ám a zavaros tudatállapotból ugyanúgy fel lehet ébredni, mint egy álomból. Átkapcsolhatunk a zavaros üzemmódból a tiszta, természetes, teljesség-tudatos üzemmódba. Ezt mindenki megteheti, mert mindannyiunk elméje ilyen természetű – az egész csak gyakorlat kérdése.


A Belső Ösvény élő képi nyelve (pecsétek) is rámutat erre a tudatállapot váltás lehetőségére

Táltoslovak
Bronzcsat – i. e. 6–1. század, Ordosz, Hunország, Belső-Mongólia

Rejtett oroszlánarc a táltoslovak pecsétjében

A szembeforduló madarak a táltoslovak pecsétjében

Az istennő elrejtve a táltoslovak pecsétjében

(A képek Láma Csöpel: A rejtett arc című könyvből lettek felhasználva)


A test mint gép
Jelenleg azzal a modellel rendelkezünk nyugati civilizációnkban, amely a test mint gép gondolatára épül. E modell szerint a test egy jól működő gépezet, melynek két motorja van, az agy és a szív, és melynek központi zenekarát a DNS vezényli. Azt tartjuk, hogy a különböző testi folyamatok a test bizonyos részeihez vannak rendelve.

Energiamezők
Ebben az elképzelésben csak az hibádzik, hogy ez egyáltalán nem így van. A tudomány legújabb felfedezései szerint a valóságban nincs egy hagyományos értelemben vett központi irányító agy – az agy leginkább egy TV antennához hasonlítható. Leginkább egy információ-átalakítóhoz hasonlít, amely az információt felfogja és továbbítja, de semmiképpen nem az információ tárolója.
  A hagyományos biokémia és sejtbiológia világában az anyagi világ newtoni modelljére támaszkodunk. A nyugati tudomány története folyamán a mechanikus valóságképre irányítottuk a figyelmünket, és elfordultunk azoktól a szemléletektől, amelyek az információt és a biológiát energiamezőkként írják le. Ezeket a szemléleteket, melyek az ősi gyökerekből táplálkozó belső ösvény hagyományokban ma is élnek, csak legújabban, az informatika tudománya korában fedezik fel újra a nyugati tudósok.


A megvilágosult buddhákat, szenteket és nagy megvalósítású mestereket mindig aurával és fejük körüli glóriával (magyarul: dicsfény) ábrázolják több vallás ikonográfiájában is.


Szerencsés világkorszak ezer buddhája

Buddha - gandharai szobor ábrázolás
(a fej mögötti korong a kiáradó energiamezőt jelzi)


Bódhiszattva - gandharai szobor ábrázolás
(szintén a fej mögött látható egy korong formájú energiamező)

Buddha és bódhiszattvák - dunhuangi Mogao barlangrajz
(fej körüli aurával ábrázolva, ami a Nap szimbóluma)


Assisi Szent Ferenc
(a ragyogó aura a teljes testét és a fejét körbeövezi)


Az elme energiamezőt hoz létre
A newtoni nézőpont azt mondja: az anyagra fordítsd a figyelmed, egyebekkel ne foglalkozz! Azonban manapság kezdjük felismerni, hogy az elme egy olyan energiamezőt hoz létre, melyet az agyhoz kapcsolt EEG mérőkkel meg tudunk mérni, vagy egy még érdekesebb, újszerű eljárással, az úgynevezett magneto-enkefalográffal, a MEG-gel meg tudunk vizsgálni. Míg az enkefalográf esetében a bőrre helyezünk érzékelőket, melyekkel az agyi aktivitást mérjük, a magneto-enkefalográf esetében a mérőműszer körülveszi a fejet, és úgy érzékeli az idegi működést, hogy hozzá sem ér a testhez. Ez alapvetően azt bizonyítja, hogy amikor agyi tevékenységet folytatunk, valójában mezőket sugárzunk szét.

Szerzetesek a laboratóriumban - A meditáció tudományos vizsgálata

Húsz évvel ezelőtt indult be egy "Szellem és Élet" (Mind and Life) elnevezésű program, amelynek keretén belül nyugati tudósok tibeti buddhista szerzetesekkel együtt próbálnak válaszolni arra a kérdésre, hogy mi a kapcsolat test és lélek között.

Az elme intelligens energiamező
A mai orvoslás még mindig a régi fizika elavult paradigmáin nyugszik, amely Newton idejére és az anyag elődlegességére nyúlik vissza. A modern fizika már régesrég kiiktatta ezt a paradigmát, és megértette, hogy nem az anyag, hanem az elme vagy szellem az elsődleges, bár ezt nem szellemként, hanem energiamezőként, intelligens energiamezőként határozza meg. Ez a szemlélet az utóbbi évtizedekben már a tudósok körében is ismertté vált tantrikus buddhizmus hatásáról árulkodik, amely az elmét mint az energia és a szellem elválaszthatatlan egységét írja le. Általában úgy tekintünk a tudományra, mint valamiféle abszolút igazságra, egy  olyan történetre, amelyet már megírtak. Pedig az igazság az, hogy a tudomány egy folytatásos regény. Minden új fejezet gyakran tovább fűzi, újraértelmezi vagy teljesen megváltoztatja az addig történteket.


Guru Rinpocse -
aki a tantrikus tanításokat elvitte Tibetbe


Guru Rinpocse - szivárványtestben ábrázolva

A bejegyzés  Láma Csöpel: Gyógyító erőtér című könyvének felhasználásával készült.

A könyv megvásárolható a Karmapa Házban, Taron az ajándékboltban vagy a dharmakonyvek.hu webshopon keresztül itt: https://dharmakonyvek.hu/meditacio/gyogyito/gyogyito-eroter.html