Mint rajzok a víz színén - A tudat természetére rámutató mesék

A tudat természetére rámutató mese változatai
a tibeti és a magyar Belső Ösvény hagyományában

Kettős gyémántjogar (brokát) - Tibet

Vadzsra, azaz gyémántjogar (jáde) -
Tibet, Qing dinasztia
          A múlt fájdalmai és élvezetei olyanok,
Mint rajzok a víz színén.
A múlt nem hagy nyomot, ne próbáld keresni.
Ha ragaszkodsz az emlékezéshez, emlékezz arra,
Ahogy a gazdagság szegénységgé válik,
És hogy minden találkozásból elválás lesz.
Figyeljetek emberek!
Van az Ösvényen kívül bármi más,
Amire rábízhatjuk magunkat?

A készülődés a jövőre olyan, mint
Ha kiszáradt folyóba vetnek halászhálót.
Add fel a nagyravágyó törekvéseket,
Melyek a kívánt eredményt úgysem hozzák meg.
Ha ragaszkodsz a jövő tervezgetéséhez,
Gondolj halálod időpontjának bizonytalanságára.
Figyeljetek emberek!
Van másra időnk, mint az Ösvény gyakorlására?

A jelen tevékenységei olyanok, mint
A gazdálkodás egy álomban.
Hagyd el őket, mert
Világi vállalkozásaid által semmit nem érsz el.
Az Ösvény gyakorlásához elegendő étek megszerezhető
Százféle, ragaszkodástól mentes módon.
Figyeljetek emberek!
A világi dolgokban való tevékeny részvételnek
Nincs egyáltalán semmi igaz értelme.

– Gampopa, tibeti mester, Milarepa fő tanítványa

*

Ne tervezgesd a jövőt,
Ha a jövőt tervezgeted
Olyan leszel, mint Hírneves Hold apja.

Kettős gyémántjogar - Tibet

HÍRNEVES HOLD APJA

Tibeti mese

Élt egyszer egy szegény ember, aki talált egy nagy halom árpát. A szegény ember egy nagy zsákba tette az árpát, és felakasztotta a mestergerendára. Utána lefeküdt az árpazsák alá, és elkezdett álmodozni.
- Ez az árpa – kezdte magában – majd nagyon gazdaggá tesz engem. Ha okosan gazdálkodok vele, állatokat veszek rajta, s végül nagygazda lesz belőlem. Mikor gazdag leszek, meg fogok nősülni, és a feleségem fiút szül nekem. Minek is nevezzem a fiam? – Mivel éppen feltűnt a hold, a szegény ember elhatározta, hogy a fiát Hírneves Holdnak fogja hívni. Ám ugyanez idő alatt egy patkány már rágta a zsákot tartó kötelet. Egyszer csak a kötél elpattant, a zsák rázuhant a szegény emberre, aki menten szörnyethalt.

Az ilyen álmodozás a múltról és jövőről soha sem teljesül, és csak tévútra visz. Ezért soha se álmodozz. Élj mindig a jelenben, légy figyelmes, éber és óvatos.

Brokát gyémántjogar - Tibet

Ez a rövid mese a Belső Ösvény tibeti tanítóinak egyik kedvelt példabeszéde – rámutatás az elme természetére. Felhívja figyelmünket, vegyük észre, hogy elménket teljesen kitöltik a múlttal és a jövővel foglalkozó csapongó gondolatok. Az ostoba hagyja magát elmerülni a gondolatok, álmodozások szüntelenül megújuló, vég nélküli folyamában, s akarva, nem akarva, szükségtelenül és teljesen alaptalanul, szenvedést teremt magának a semmiből. A bölcs ezzel szemben átlátja elméje természetét, s ezért szabad.

Párhuzamait megtaláljuk a Belső Ösvény magyar hagyományában is:

Kettős gyémántjogar - Szatmár

AKKOR FOGNAK NAGYOT KÖSZÖNNI


Magyar mese

Egyszer egy ember beállott pakulárnak, s kapott bérbe egy cseber tejet. Feltette a csebret a fejére, hogy könnyebben vihesse, s elindult hazafelé.
Útközben elkezdett számolni, hogy mit is vesz ebből a tejből?
Először is vesz egy malacot. Azt felneveli, s amikor megmalacozik, akkor lesz egy csorda malaca. Azokat is mind fölneveli, s vesz belőlük birtokot. Rendre úgy meg fog gazdagodni, hogy majd csak négylovas hintóval jár.
Akkor fognak nagyot köszönni neki az emberek!
Földig fognak hajolni.
- Így ni! – Azzal lehajolt, s a tej mind egy cseppig kiömlött.

Kettős gyémántjogar - Kalotaszeg
Dupla vadzsra - tányéron (Ming-dinasztia, 15. század)

Gyémántjogar kalotaszegi párnán

Kettős gyémántjogar - matyó hímzés

Kettős gyémántjogar - Tibet

A CIGÁNY TERVEI

Magyar mese

A cigányné is tojásokat szerzett, s a tyúkokat rátette, hogy kiköltse. Az ura hazajött, s azt mondta:
- Feleség, tudod-e mit gondoltam?
- Igen – azt mondja –, ha megmondod.
Az ágyba lefeküdtek, s a tyúk az ágy alatt kuporgott a tojásokon.
- Ha csirkék lesznek, kikelnek, akkor eladom őket, veszek két malacot, s a két malacból, ha megnő, veszek két lovat, elmegyek rajtuk keresetre, azzal jövök haza. Akkor ismét megyek más útra.
Akkor a felesége elkezdte ütni a cigányt, az urát:
- Te disznó, olyan hamar ne térítsd meg a lovakat!
A cigány is kezdte a feleségét ütni. Egyik a másikat csépelte. Addig verték egymást, hogy vérben ültek. Akkor az ágy deszkája letörött, a tyúkot tojástól összetörték, s a tyúk megdöglött, s így szegény cigány nem tudott keresetre menni.

Gyémántjogarokat ábrázoló faliszőnyeg - Kalotaszeg

Kettős gyémántjogar - Torockó

Ahogy felnövünk, feltesszük magunknak a kérdést:
"Mi az élet értelme?" Rámondhatjuk: "Mi nem az élet értelme? Minden az élet." Azonban ez túl okos, túl ügyes válasz, a kérdés pedig továbbra is megmarad. Mondhatjuk, hogy az élet értelme: létezni. Azonban miért létezni? Mit próbálunk elérni életünkkel?
Egyesek azt mondják, az élet értelme az, hogy erőt, energiát fejtsünk ki magasabb célokért, mint bérlettel ingázni a Föld és a Hold között, vagy megvilágosodni, nagy professzorrá, nagy tudóssá, nagy misztikussá válni, megjavítani a világot, megtisztítani Földünket a környezetszennyeződéstől. Lehet, hogy az élet értelme az, hogy keményen dolgozzunk valamely cél eléréséért. Felfedezni a bölcsességet és megosztani másokkal. Egy jobb politikai rendszert alkotni, megerősíteni a demokráciát, hogy minden ember egyenlő legyen, és mindenkinek joga legyen azt csinálni, amit akar, a kölcsönös felelősség határain belül. Talán emelnünk kellene civilizációnk szintjét a legmagasabb pontig, hogy a világ egy csodálatos hellyé váljon, a bölcsesség, megvilágosodás, tanulás és legmagasabb technológiai fejlettség székhelyévé. Legyen elegendő ennivaló, legyenek kényelmes lakások, barátságos embertársak. Legyünk kifinomultak, gazdagok és boldogok, viszályok, háborúk és szegénység nélkül, ellátva erőteljes értelemmel, amely ismeri az összes választ, a tudományos magyarázatot mindenre, hogy hogyan jött létre a medúza, és hogyan működik a világegyetem.
Nem célunk gúnyt űzni ebből a megközelítésből, egyáltalán nem, azonban gondolkoztunk-e a halál jelentőségén? Az élet ellentettje a halál. Gondolkoztunk-e ezen? A halál puszta üzenete is fájdalmas. A halál elfogadásától menekülünk, azonban legmagasabb eszményeink, elképzeléseink az élet értelméről, a civilizáció legmagasabb formái – a gyakorlatban mindezek értelmetlenné válnak, ha nem vesszük számításba a születést, a szenvedést és a halált.

Lurisztáni szkíta gyémántjogar - i.e. 1000-650

Lurisztáni szkíta gyémántjogar - istennőkkel és sárkányokkal - i. e. 1000-650

    Minden létező természete látszólagos és tünékeny.
Akik az „én” és a „más” valóságát hiszik,
A szenvedést boldogságnak tekintik,
Mint a borotva éléről mézet nyalók.
Mily szánalmasak a köznapi valósághoz ragaszkodók –
Tekints magadba, szívbéli barátom.

Gyémántjogar - kályhacsempe minta - Kalotaszeg

Gyémántjogar - kályhacsempe minta - Kalotaszeg

(Szemelvények Csöpel Láma, Kovács Imre Barna: Titkos tanítások magyar mesékben c. könyvéből)