Számtalan világmindenség egyetlen részecskében

Szemelvények Csöpel Láma: Szkíták és hunok a Buddhák ősi útján I-II című könyvéből

Minden atomban annyi buddha van,
ahány buddha van a világmindenségben,
és minden buddhát buddhafiak vesznek körül.
Így vizualizálom a számtalan tudatszint számtalan valóságterét,
 melyet kivétel nélkül győzedelmesek töltenek be.
– Buddha

A Kailas hegy látképe

A Kailas hegy az égből

A fenséges Kailas hegy Tibetben - a Világmindenség tengelyében álló Meru hegy testet öltése Földünkön


A Dalai Láma írja:
A buddhista világban elismerjük, hogy a világmindenség eredetének teljes megismerése gyakorlatilag lehetetlen. A Virágdísz Irat című Széles Út szöveg tartalmaz egy hosszadalmas kifejtést a végtelen világmindenségekről és az emberi megismerés korlátairól. A „Megszámlálhatatlan” című fejezet felsorol egy sor rendkívül magas számot, melyeket olyan címszavakkal látnak el, mint „megszámlálhatatlan”, „mérhetetlen”, „határtalan” és „hasonlíthatatlan”. A legmagasabb szám a „ki-nem-mondható a négyzeten”, amely annyit tesz, mint a „kimondhatatlan” szorozva önmagával! A Virágdísz Irat felveti a kérdést, hogy ha a „ki-nem-mondható” számú világmindenség minden egyes atomja „ki-nem-mondható” számú világmindenséget tartalmaz, még azzal sem merítjük ki a világrendszerek számát.

INDRA HÁLÓJA

Hasonlóképp, a szöveg gyönyörű költői sorokban hasonlítja a világ bonyolult és mélységesen összefüggő valóságát egy kristálygyöngyökből álló végtelen kiterjedésű hálóhoz, melyet Indra drágakőhálójának neveznek. A háló minden egyes csomójánál egy kristálygyöngy van, amely összefügg az összes többivel, és tükrözi önmagában mindet. Az ilyen hálón egyik gyöngy sincs sem a középpontban, sem a kerületen. Minden egyes gyöngy a középpontban van, mivel tükrözi az összeset. Ugyanakkor a szélen van, mivel ő maga tükröződik az összes többi gyöngyben. Adott lévén minden dolog mélységesen összefüggő volta a világmindenségben, nem lehetséges tökéletesen megismerni még csak egyetlen atomot sem, hacsak valaki nem mindentudó. Egyetlen atom tökéletes ismerete az adott atomnak a végtelen világmindenség összes többi jelenségéhez fűződő viszonyainak ismeretét jelentené.

A VILÁGMINDENSÉG KAPCSOLÓDIK A LÉNYEK TUDATÁHOZ

Általában úgy beszélünk a világmindenség eredetéről, mintha az pusztán csak élettelen anyag és energia elegyéből állna – galaxisok, fekete lyukak, csillagok, bolygók és a szubatomi részecskék vadonja. A Belső Ösvény távlatából azonban az elme szerepe a kritikus kérdés. Például, mind a Kálacsakra, mind az Abidharma kozmológia sajátja az a nézet, hogy egy adott világmindenség kialakulása bensőségesen kapcsolódik a lények karmikus adottságaihoz, azaz tudatához.

A világmindenség mandalája a Kálacsakra Tantra szerint

A világmindenség mandalája az Abidharma szerint

A világmindenség mandalája az Abidharma szerint

A világmindenség mandalája az Abidharma szerint
Mai nyelven megfogalmazva, tekinthetjük úgy, hogy ezek a buddhista kozmológiák azt állítják, a bolygónk oly módon fejlődött ki, hogy képes legyen támaszul szolgálni mindazon lények evolúciójához, amelyek a Földön ma létező fajok miriádjainak alakját öltik (alakjukat pedig karmikus adottságaiknak megfelelően nyerik el)…

A buddhista kozmológia szívében nemcsak azt az eszmét találjuk, hogy világrendszerek sokasága létezik (egyidejűleg) – bizonyos szövegek szerint végtelenül több, mint a Gangesz medrében található homokszemek száma –, hanem azt az eszmét is, hogy ezek állandóan a keletkezés és elmúlás állapotában vannak. Ez azt jelenti, hogy a világmindenségnek nincs abszolút kezdete vagy vége.


Ettől a videótól megváltozik az életed