Nem-dogmatikus belső ösvény – buddhizmus – az eurázsiai szellemiség alapja

nem-dogmatikus szemlélet az eurázsiai szkíta–hun övezet meghatározó szellemisége, bár napjainkban itt is egyre jobban tapasztalható a vele ellentétes irányba mutató materialista ráhatás. A hagyományosan jellemzően főként állattenyésztő életmódot folytató népek sok helyen ma is az ősidők óta meghatározó, megvilágosult mesterektől származó szellemi ösvényt követik, ami a szellemi és tárgyi kultúrában is felfedezhető. 


A nem-dogmatikus belső ösvény az eurázsiai szellemiség alapja
  
Jakok a tibeti pusztán

Jakok teherhordásra használt fanyereggel


Buddha
Eurázsiának egy másik nagy ősi nem-dogmatikus szellemi hagyománya a buddhizmus, amely a Szkíta Bölcs (Sákjamuni) Buddha tanítása, és 2500 éve ugyancsak meghatározó szellemi erő. A buddhista hagyomány szerint nem a Szkíta Bölcs volt az első megvilágosult mester a Földünkön, hanem többen is megelőzték őt tíz- és százezer, sőt millió évekkel ezelőtt.  
     A közép-ázsiai eredetű, napjainkban főként a tibetiek körében gyakorolt, 19 000 éves, ugyancsak nem-dogmatikus bön, és a buddhista szellemi út igen közel áll egymáshoz. Sokan azt tartják, hogy a bön a buddhizmusnak egy korábbi hagyománya, amely az előző kor Buddhájától ered. 


Azok, akik a lényegtelent lényegesnek tartják,
és a lényegest lényegtelennek,
sosem érik el a lényegest,
mivel a téves szándékok világában élnek. 
- Buddha

Tönpa Senrab Buddha, a bön nem-dogmatikus belső ösvényének
 tanításait útnak indító megvilágosult mester

Mongol kislány
Jurták Mongóliában

Ki teremti a világot? 


A nem-dogmatikus belső ösvény
az eurázsiai szellemiség alapja
Buddha a Szkíta bölcs így tanította: 
„Azok vagyunk, amit gondolunk. Mindaz, ami vagyunk a gondolatainkkal jön létre. Gondolatainkkal teremtjük a világot.” 
     Ha meg akarjuk érteni a nem-dogmatikus belső ösvényt, akkor meg kell vizsgálnunk, hogy mi hogyan látjuk ezt a kérdést. Ha úgy látjuk, hogy ez valóban így van, akkor ebből az is következik, hogy a legokosabb dolog, amit kezdhetünk az életünkkel, hogy az elménket rendbe szedjük. 
     Egy zavaros, elvadult elme veszélyes világot teremt, amely eltávolodott a valóságtól, és teli van zűrzavarral, téveszmékkel, hazugsággal, önámítással, romboló hajlamokkal és szokásokkal, nyomorúsággal és szenvedéssel. Egy letisztult, önmaga természetével tisztában lévő elme a valósághoz közel álló, tiszta boldog világot hoz létre. 
     A nem-dogmatikus belső ösvény nem szól másról, mint hogy módszereket ad ahhoz, hogy a zavaros tudatállapotainkat, mint értékes nyersanyagot felhasználva tiszta, kezelhető, áldásos teremtő erőkkel teli elmévé képezhessük. Az, hogy milyen szokásokat alakítunk ki az elménkben, rajtunk múlik.Nem dogmatikus belső ösvény - megnyílás a valóság gazdagsága felé    


Naropa
A dolgokat külső valóságnak látni tévedés –
Mint az álomképek, valós léttől mentesek
Minden dolog a saját elméd
Mint egy nagy folyó szakadatlan árama,
Bármit teszel, értelme van. –
Ez az örök felébredt állapot,
A nagy gyönyör, a szenvedésnek helyet nem hagyó. 
- Naropa  

Az elménkben felépített szokások következményeként tapasztaljuk jelenlegi valóságunkat. Gondolataink szertelenül csaponganak, a bosszúság, harag, sértődöttség, vágy egy pillanat alatt fellobbanhat bennünk bármikor. A felépített, szenvedést okozó szokásainkat meg lehet változtatni. 
     Sokszor a fontos dolgokat jelentéktelennek tekintjük, a jelentéktelen dolgoknak hatalmas jelentőséget tulajdonítunk. Képesek vagyunk akár egész életünket elhibázott célokra szánni. 
     A belső ösvény tanításai rávezetnek minket arra, hogyan nyílhatunk meg a mindig jelenlévő és elérhető valóság kimeríthetetlen gazdagsága felé, amire minden pillanatban végtelen lehetőségünk van. Alapvető jóság természetünk a legfontosabb értékünk. Ennek köszönhetően képesek vagyunk felébredni az elme álomszerű kuszaságából. 
Ez a legfontosabb dolog, amivel foglalkozunk a belső ösvényen, s akkor valós alapokra kerül az életünk. A dolgok megoldódnak, mert az elme természete öngyógyító. 


Belső utazás – első kézből való megtapasztalás

A szerencsés világkorszakunk ezer buddhája (részlet)
Te magad kell elvégezd a munkát,
mert a buddhák csak tanítják az utat. 
- Buddha  

A buddhista belső ösvényen nincsenek dogmák, tekintélyelvű merev szabályok, megkérdőjelezhetetlen tantételek. Senki sem mondja meg, hogy a dolgok hogy vannak, nem írják elő, mit kell tenni. A gyakorlóra van bízva, hogy megalkossa saját személyes útját, amely elvezeti a valóság közvetlen, első kézből való megtapasztalásához. A tanítások csak tanácsot adnak a belső utazáshoz. Útjelző táblák, megmutatják az utat, de az utazó szabad belátására bízzák a döntést, melyik irányt választja. 
     
Maitreja Buddha,
az eljövendő kor buddhája
A Belső Ösvényen utazóknak jellemzői az egyre nagyobb nyitottság, félelemmentes kutató, kísérletező kíváncsiság, rugalmas, oldott játékosság, derűs vidámság és humorérzék. Az utazás során mindezek a tulajdonságok egyre mélyülő emberséggel, jószívűséggel és az egész világért érzett felelősséggel párosulnak. 

     A dogma mentes szemlélet egyben azt is jelenti, hogy a gyakorló a különböző vallásokban a Belső Ösvény különböző jelmezeket öltött hagyományait látja, ezért egyenlő tiszteletben tartja őket azzal, amelyet ő maga követ, miközben saját útját járja mestere vezetésével. 
     A Dalai Láma ezt így fogalmazta meg: 
„Az egyén viszonylatában az ’egy vallás, egy igazság’ a mérvadó, a közösség viszonylatában azonban a ’több vallás, több igazság’. A kettő között nincs ellentmondás.”