A magyar nép szellemi eredete

Szkíta-hun vitézek pihenője - Belső-ÁzsiaŐseink tiszteletének lényegi része népünk eredetének ismerete. Itt elsősorban a szellemi eredetről van szó, amely azonban nem választható el a nép lététől, azoktól a hajdan élt emberektől, akik őseink voltak. A tibeti nép például Csenrézit, az „Együttérzés Buddháját” tartja ősatyjának, aki egy majomban öltött testet. A japán nép Amaratszutól, a napistennőtől eredezteti magát, aki egy szarvasban öltött testet. 


Amaterasu-Omikami - napistennő

Amaterasu előbukkan az Ama-no-Iwato barlangból, ahova egykoron elvonult 
(Kunisada festménye)

Mi magyarok Nimródtólaz égi vadásztól, és két fiától, Hunortól és Magortól eredeztetjük magunkat, akiket egy csodálatos vad, a csodaszarvas vezetett. A csodaszarvas a Belső Ösvény szerint a megvilágosultak küldötte. Sokféleképpen megmaradt a magyarok eredetének története, és mindegyikben egyértelmű, hogy égi állat volt a küldött.


Nimród az égi vadász - asszír-pecséthengernyomat

Nimród a Föld első királya (Hellebrand Henriett alkotása)

Csodaszarvas

Csodaszarvas (László Gyula rajza)

Aranyszarvas

A nép eredete gyakran kiegészül és összefonódik a nemzeti uralkodóház eredetével. A tibeti hagyományban az első királyt, Nyatri Cenpot a Szaka (Kőrösi Csoma szerint szkíta) Bölcs, Buddha családjából származtatják. 
Tibet első királyának, Nyatri Tsenponak a szobra. 
Yumbulagangban, Yarlung völgyben, Tibetben

A hun hagyományban az uralkodó ég és föld fia, a Noin 
Ulai királysír tanúsága szerint az ég, mint egy ragadozó madár, a föld pedig, mint egy szarvasünő jelenik meg. A magyar hagyományban, hasonlóan a hunhoz, az Árpád házat egy turul és Enéh nászából származtatják. Az Enéh név szarvasünőt jelent.


Sas és szarvas násza - szőnyegrészlet, hun királysír, Noin Ula

Noin Ulai királysír feltárása
Rakamazi turul madár - hajfonat korong


Árpád vezér


SAMBALA, GÉSZÁR, ATILLA ÉS CSABA: EURÁZSIA SZELLEMI KÖZPONTJA ÉS AZ ONNAN SZÁRMAZÓ SZENT HARCOS, A LOVAG HAGYOMÁNYA

A nép eredetének az ismeretéhez szervesen hozzátartozik annak a szellemi birodalomnak az ismerete is, amely velünk párhuzamosan, de más térben létezik, és ahonnan a nép időről időre segítséget, megmentőt kap. Ez a titkos helyen most is létező, megvilágosodott lények által lakott birodalom a tibeti hagyományban a Sambala királyság, amelynek egy jövőbeli uralkodója, a Rettenetes Kerék Tartó (tibetiül: Dragpo Korlo Csen) a megjövendölt megváltója az emberiségnek. Hasonló legendája van a kelet-tibeti Ling ország királyának, Geszárnak, akiről Tibet legnagyobb népi hőskölteménye szól. E hősköltemény szerint Geszár vissza fog térni serege élén Sambalából, hogy legyőzze a sötétség erőit. A mi magyar hagyományunkban is szerepel a sötétség erőit legyőző lovagkirály alakja. Ő Atilla, az Isten Ostora, aki eljött, hogy a romlás korában elhozza a tiszta szellemiség értékeit.
Sambala a Meru heggyel és templommal a közepén


Sambala egy másik ábrázolással

Geszár Király mozaik – ismeretlen tibeti mester műve

Több nyugati kutató azt feltételezi napjainkban, hogy Sambala egyike lehetett azoknak a királyságoknak, amelyekről történelmi adataink is vannak. Ezek szerint Sambala királysága valószínűleg Belső-Ázsiában volt, és azonos az ősi Sang Sung birodalommal, amelyet sokan a fehér hunok országával azonosítanak. A tibetiek szerint Sang Sung magába foglalta Nyugat-Tibetet Ladakkal, és a ma is Ázsia legszentebb helyének számító Kailas heggyel, valamint Tadzsikisztánt, és a körülötte levő hatalmas belső ázsiai területeket, ahol több nép lakott, úgymint tibetiek, szakák (szkíták) és hunok. Mások szerint Sambala a megvilágosult szellem egy birodalma, amely ma is létezik, de csak az elme megtisztítása révén lehet megtapasztalni.


Kailash-hegy

Ladakh

Tadzsikisztán

A székelyek hagyománya is szorosan kapcsolódik Sambala és Geszár hagyományához, azoknak szinte pontos mása: Csaba királyfi, Atilla legkisebbik fia a székely nép eljövendő megmentője, aki seregével a Hadak Útján fog eljönni csillagbirodalmából, ahol most is tartózkodik.  


Csaba királyfi a Tejúton

Csaba vezér szobra a Csaba vezér téren, Budapest XVII. kerületében, Rákoscsabán

Ez az egyezés a Rettenetes Kerék Tartó, Sambala királya, Geszár, Ling királya, Atilla és Csaba királyfi személye, és titkos helyen ma is létező birodalmuk között nem véletlen. A kérdés ismeretéhez tudni kell azt, hogy mind a tibeti buddhisták, mind a tibeti bön (a buddhizmus előtti tibeti vallás) tudósai nagy fontosságot tulajdonítanak egy több országra és népre kiterjedő közös eurázsiai hagyománynak, a megvilágosodás útján járó harcos hagyományának, amely Belső Ázsiában eredt, és főleg a hunok idején, a hun lovagok hatására, idővel kiterjedt messze délre, keletre és nyugatra. 

Sambala, Geszár, Atilla és Csaba királyfi ennek az egész Eurázsiára kiterjedő lovagi hagyománynak a része, ami professzor Siegbert Hummel és sok más mai kutató szerint még Európa megalitikus műveltségeiben, valamint a későbbi görög és germán vallásos hagyományban is nyomot hagyott.
Ennek egyik legnyugatibb változata az Artúr legenda, mely az újabb kutatások szerint a Római Birodalmat szolgáló szkíta alán lovagokkal került a Brit Szigetekre. Tudni kell itt azt, hogy az ősi megvilágosodott harcos hagyománya a lovas népek idején, a szakák és a hunok alatt változott lovagi hagyománnyá anélkül, hogy lényegi tanításai megváltoztak volna.


Arthur király (Henry Gilbert illusztrációja)
Szkíta harcosok (hát-társak)

Chögyam Trungpa és más kutatók, mint Idries Shah szerint a megvilágosodott harcos ősi hagyományának bölcsője Belső Ázsiában volt, onnan terjedt Eurázsia „félszigeteire” aminek régen nevezték Európát nyugaton, Indiát délen, valamint az akkor peremterületnek számított részekre, mint Kína vagy Perzsia. E szerzők szerint a megvilágosodott harcos hagyománya átterjedt az ősi amerikai műveltségekre is.

Részlet a Titkos tanítások a magyar mesékben c. könyvből.
A könyv megvásárolható a Karmapa Házban, Taron az ajándékboltban vagy a dharmakonyvek.hu webshopon keresztül itt: https://dharmakonyvek.hu/titkos-tanitasok-magyar-mesekben.html